Sök
  • Maria Swanström

Tillgången till oss själva

Det är i den genuina närvaron vi har våran skatt. Tillgången till oss själva ❤️ Det vi vet & kan. Hur vi leder oss i sanning & att vi blir lugnare i det. Vår kommunikation blir tydligare, våra relationer starkare & vi har mera energi. Att bli mera närvarande kräver träning, men ska du vara den bästa versionen av dig själv, för dig själv & andra.. ta den tiden! Ta ditt ansvar. Du har det igen❤️


88 visningar

© 2023 by Maria Swanström. Proudly created with Wix.com